پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (3498)

2-3- سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (انفیس)312-3-1- دسته بندی قواعد انفیس322-3-1-1- مدل تاکاگی- سوگنو-کانگ322-4- شاخص های ارزیابی مدل های بدست آمده34فصل سوم: بحث و نتیجه گیری3-1-هدف تحقیق363-2- مدل های نیمه تجربی ارائه شده363-2-1- مدل ارائه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد c (3499)

واژه نامه انگلیسی به فارسی ……………………………………………………………………………………………………………99فصل اولتعاریف، مفاهیم و قضایای مقدماتیمقدمه : در این فصل مفاهیم پایه مورد نیاز را بیان نموده و در ادامه مروری گذرا بر فضاهای باناخ، هیلبرت، L^p، سوبولف و قضایای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3485)

سایت منبع پایان نامه دانشکده علوم زراعیپایان نامه دوره دکتری در رشته اصلاح نباتاتموضوع:بررسی تنوع آللی ژنهای کاندیدای تحمل به تنش شوری در ارقام جو اساتید راهنما:دکتر نادعلی بابائیان جلوداردکتر سید مجتبی خیام نکوئیاساتید مشاور:دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (3488)

٣-٣-٣-۴ شبه برنامه روش بهینه سازى تجمعى ذره استاندارد40٣-٣-٣-۵ بررسى ضریب وزن و ضرایب یادگیرى41٣-٣-۴ الگوریتم ترکیبى ژنتیک و تجمعى ذره42 شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان c (3489)

3-3-10- تأثیر دوام بار ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 383-3-11- نسبت افزایش بار ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 393-4- بررسی روابط تنش-کرنش …………………………………………………………………………………………………………………………. 403-4-1- خط حالت بحرانی خاک (معادله ترزاقی) ………………………………………………………………………………………………… 403-5- مقاومت برشی خاکها ……………………………………………………………………………………………………………………………… 413-5-1- معرفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 413-5-2- اهمیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 463-5-3- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان‌نامه ارشد c (3490)

2-3-2-6- میدان دوتایی182-3-3- آیین‌نامه ایران192-3-3-1- میدان‌های تداخلی192-3-3-1- میدان‌های تقدمی192-4- کاربردهای بالقوه میدان192-4-1- شهرک‌های مسکونی جدید202-4-2- مراکز شهر202-4-3- شهرهای حومه شهری و شهرهای کوچک202-4-4- مناطق برون‌شهری و شهرهای کوچک202-4-5- مدارس202-4-6- ورودی شهرها و آرام‌سازی ترافیک212-4-7- هندسه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان c (3491)

2-1-7- مقایسه عملکرد انواع کامپوزیت های FRP در مقاوم سازی سازه ها ………………………………………….. 15 2-1-8- ضریب ایمنی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 2-1-9- روش های مقاوم سازی ……………………………………………………………………………………………………………………16 2-1-10- ملاحظات اجرایی …………………………………………………………………………………………………………………………..19 2-1-11- اصلاح شکل مقطع ………………………………………………………………………………………………………………………..20 2-1-12- ادامه مطلب…

By 92, ago