پایان نامه

منبع مقاله c (3500)

پیوستها55پیوست 156پیوست 257واژهنامه انگلیسی به فارسی58فهرست مراجع62فهرست شکلهاشکل 1-1: منحنی قیمت _ مقدار12شکل 2-1: روند کلی الگوریتم ژنتیک18شکل 2-2: نمونه ای از انتخاب در چرخ رولت25شکل 3-1: نحوه فعال کردن GA ………………………………………………………………………………………………..49شکل 3-2: پنجره GA ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (3532)

2-7-11) الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………..332-7-12) برنامه ریزی ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………………………….352-7-13) مدل مجموعه های سخت…………………………………………………………………………………………………………………..412-7-14) ماشین بردار تکیه گاه(SVM)………………………………………………………………………………………………………….422-7-15) معیارهای تجزیه ترازنامه(BSDM)…………………………………………………………………………………………………42(8-2 تئوری های ورشکستگی……………………………………………………………………………………………………………………………………..432-8-1) تئوری ورشکستگی قمارباز……………………………………………………………………………………………………………………432-8-2) تئوری مدیریت وجوه نقد………………………………………………………………………………………………………………………432-8-3) تئوری های ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………..432-8-3-1) مدل های اعتبار سنجی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3533)

2-3-1- پژوهش‌های داخلیError! Bookmark not defined.2-3-2- پژوهش‌های خارجیError! Bookmark not defined.2-4- خلاصه فصلError! Bookmark not defined.فصل سوم……………………………………………………………………………………57-433-1- مقدمه833-2- روش پژوهش843-3- فرضیه‌های پژوهش843-4- مدل پژوهشError! Bookmark not defined.3-5- متغیرهای پژوهشError! Bookmark not defined.3-5-1- متغیرها و نحوه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع پایان‌نامه c (3535)

به نام خدااظهارنامهاینجانب حسن فتاحی نافچی دانشجوی رشته حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی اظهار می‌کنم که این پایان‌نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده‌ام، نشانی دقیق ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود تحقیق c (3536)

1-7- استفاده‌کنندگان از نتایج پژوهش71-8- تعریف واژه‌های کلیدی81-9- ساختار پژوهش8فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش2-1- مقدمه102-2- مبانی نظری102-2-1- بحران مالی102-2-1-1- دلایل بحران مالی112-2-1-2- مراحل بحران مالی122-2-1-3- نشانه‌های بحران مالی132-2-2- اقلام تعهدی142-2-2-1- اقلام تعهدی اختیاری152-2-2-2- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (3537)

2-2-3- 5- عدم همسویی بین مدیریت، حسابرسان و سایر مسئولان142-2-4- پیامدهای تجدید ارائه صورت‌های مالی142-2-4-1- واکنش بازار به تجدید ارائه152-2-4-2- تغییرات حاکمیت شرکتی162-2-4-3- کاهش اعتماد جامعه نسبت به اظهارنظر حسابرسان162-2-4-4- کاهش رشد شرکت172-2-5- تجدید ارائه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (3538)

2-3-1- پژوهش‌های خارجی………………………………………………………………………………..32 2-3-2- پژوهش‌های داخلی………………………………………………………………………………….37 2-4- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………39فصل سوم: روش اجرای پژوهش ……………………………………………………………………………….60-41 3-1- مقدمه42 3-2- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها42 3-3- سؤال‌های پژوهش433-4- فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………….443-5- متغیرهای پژوهش 443-5-1- متغیر مستقل453-5-2- متغیر وابسته473-5-3- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3483)

5-2- نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………….5-3- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………..مقدمهدر سطح جهانی پس از دهه‌های 60 و 70 میلادی علاوه بر ارزیابی‌ها و مطالعات فنی و اقتصادی برای پروژه‌های عمرانی از جمله راه‌سازی، ارزیابی زیست محیطی آغاز گردید. اما در ادامه مطلب…

By 92, ago